Svensk idrott

Kondition – Grunden till god fysik.

workout

Med en god grund i kondition skapar man enormt bra förutsättningar att få en produktiv och bra träningsförmåga.

För den som håller på mycket med sport och idrott så vet man att en god komplettering till den reguljära träningen är styrketräning. Ett annat sätt att skapa en bättre grund för träning är att göra konditions träning. Med god kondition kommer goda egenskaper för tuffare träning.

Med god kondition kommer man att få bättre koncentrationsförmåga och få ökad uthållighet. Ett av alla metoder att öka konditionen är genom att ta sig igenom långa sträckor på olika vis. Man kan göra detta genom att gå, jogga, springa eller cykla. Genom att öka din fysiska uthållighet så gör du att under din vanliga träning en bättre prestationsförmåga genom att med ökad kondition tillkommer en bättre syretillförsel och blodcirkulation. Detta kommer leda till att din kropp kommer att kunna arbeta och anstränga sig bättre genom träning och fysiska prestationer.

Det som händer när man ökar konditionen är att många delar i kroppen skapar nya möjligheter till en förbättring. Exempelvis så får man fler kapillärer och kollateralkärl som i sin tur bidrar med en ökad mängd mitokondrier i de muskler som används vid träning. En annan effekt är att blodkropparna får en förbättrad förmåga att transportera syre runt i kroppen samt att man skapar en högre blodvolym så hela det arbetet kan bokstavligt talat flyta på bättre.